Hastane Kalite Yönetim Birimi Çalışanları
14 Nisan 2022

Dr. Serkan SEVEN

KYB Sorumlu Başhekim Yrd.

Sevil DURSUN

Kalite Yönetim Direktörü

Nuray YILMAZ

Kalite Birim Çalışanı

Zuhal YILMAZ

Kalite Birim Çalışanı

Esra KARA

Kalite Birim Çalışanı