İdari Birimlerimiz
09 Haziran 2022

Arşiv Birimi
Ayniyat Birimi
Bilgi İşlem Birimi
Faturalandırma Birimi
İhtiyaç Tespit Komisyonu
İstatistik Birimi
Klinik Mühendislik Birimi
Morg - Mescit Hizmetleri
Muayene Kabul Birimi
Mutemetlik - Maaş İşleri
Özlük - Yazı İşleri Birimi
Satın Alma Birimi
Teknik Birimi