Vizyonumuz ve Misyonumuz
13 Ocak 2022                                      

MİSYONUMUZ

 

Toplumun yaşam standardını yükseltmek için; tıbbi etik ilkelerinden ödün vermeden eğitimli, titiz, insana değer veren, hastalarının haklarını gözeten, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan, ulaşılabilir, kesintisiz ve güvenilir sağlık hizmetini çağdaş standartlarda sunan ve sağlıkta hizmet kalite standartlarına uygun sağlık hizmeti sunan, sosyal sorumluluklarının bilincinde bir kurum olarak, hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutmaktır.

 

 

VİZYONUMUZ

 

Sağlık hizmetinde; güveni, saygınlığı ve hasta memnuniyetini temel ilke edinmiş, çalışanları ile bütünleşmiş, kaliteli ve güvenilir, alanında uzman doktor kadrosu ve diğer sağlık çalışanları ile daha kaliteli ve daha iyi düşüncesini benimseyerek dünya standartlarında ve çağdaş sağlık hizmeti sunmak, yeniliklere açık ve saygın bir kamu hastanesi olmaktır.

 

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 

  • Hasta, hasta yakını ve çalışan önceliği
  • Çalışanların aidiyet duygusu, dayanışması ve motivasyonu
  • Eğitim ve gelişimde süreklilik
  • Ölçümlere dayalı hizmet planlaması ve üretimi
  • Kaynakların etkin kullanımı
  • Önyargısız yaklaşım, hasta güvenliği
  • Bilimsel ve etik kurallar
  • Sağlıklı çalışma yaşamı
  • Katılımcılık, etkinlik ve etkililik, verimlilik
  • Tüm görüşlere, değerlere, inançlara saygı