Başhekim
26 Nisan 2022Başhekim
Doç. Dr. Berkan ŞAHİN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı
1987 yılında doğdu. Kanuni Anadolu Lisesi’ndeki eğitiminden sonra başladığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2012 yılında tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde başladığı uzmanlık eğitimini 2017 yılında tamamladıktan sonra Iğdır’da uzman hekim olarak göreve başladı. 2019 yılında Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünü kurarak anabilim dalı başkanı olarak göreve başladı. Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı başta olmak üzere eğitim ile ilgili komisyonlarda görev almaktadır. 2019 yılından itibaren Çocuk İzlem Merkezi sorumlu hekimi olarak görevine devam etmektedir. 2021 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji lisans programını başarı ile tamamladı.  Bilimsel çalışmaları sosyal biliş ve nörogelişimsel bozukluklar (otizm, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme bozuklukları) üzerine yoğunlaşmaktadır.