Sağlık Kurulu
09 Haziran 2022

SAĞLIK KURULU VE RAPOR HİZMETLERİ 
 
Sağlık kurulu birimi hastanemizin poliklinik binası giriş katındadır. Alo 182’ den veya MHRS sisteminden randevu alarak başvurabilirsiniz. Randevu günü rapor alacak kişinin kimliği ile birlikte sabah Sağlık Kurulu Birimine başvurması yeterlidir (başka bir hastaneden alınan ve e-nabız sistemi üzerinde kayıtlı olmayan genetik raporlarının onaylı sureti gerekmektedir.)
 
Hastanemizde verilen sağlık kurulu ve rapor hizmetleri 

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL EĞİTİM RAPORU (ÇÖZGER)

GENEL HEYET

GEMİ ADAMI

Bakıma Muhtaçlık

Vasi Tayini

Denizcilik Meslek Lisesine kayıt olacak olan veya kayıt olmuş öğrencilerin belirli periyotlarla almış olduğu raporlar

Rehabilitasyon

Evde Eğitim

Engelli Maaşı

Evde Destek Eğitimi

Terör– Kaza– Yaralanmaya bağlı durum bildirir raporu

Çocuklar için durum bildirir tüm raporları