Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) Hakkında Duyuru
10 Şubat 2022

DJI_0266.JPG


Duyuru

 

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) sağlık kurulu hizmetleri 07.02.2022 tarihi itibariyle Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sunulmaya başlanmıştır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sağlık kurulu raporu tanzimi hususunda daha kaliteli, konforlu ve etkin hizmet sunmak hastanemizin temel politikalarındandır.

  • Hastanemize sağlık kurulu raporu müracaatları 182 telefon numarası veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması aracılığıyla 18 yaş altı Sağlık Kurulu ÇÖZGER polikliniğine randevu alınarak yapılmaktadır.
  • Muayeneler haftanın ilk üç günü (pazartesi, salı, çarşamba) yapılmakta ve randevular iki haftalık olarak açılmaktadır.
  • Muayeneleri tamamlanan çocuklarımızın her hafta cuma günü saat 11:00-12:00 arasında yapılacak olan sağlık kurulu toplantısında kurula katılmaları gerekmektedir.  Kurula katılan hastalarımızın raporları aynı gün içerisinde kendilerine teslim edilecektir.

Ailelerin sağlık kuruluna müracaatta dikkat edilmesi gereken hususlar

1-) Hastalarımızın mutlak suretle randevu alarak müracaat etmesi gerekmektedir.

2-) Hastalarımızın müracaatları velisi, vasisi veya kurum koruması altında bulunan bulunanlar için kurumun görevlendirdiği (görevlendirme yazısının ibrazı halinde) personellerin refakatinde yapılmaktadır.

3-) Müracaatlarda hastanın (15 yaş ve üzerinde fotoğraflı) ve refakat edenin kimliğini ibraz etmesi zorunludur.

4-) Kurumumuz dışında konulmuş tanılara bağlı olarak rapor tanzim edilecek hastalarımızın tanının konulduğu tesisin tanıya dayanak olarak hazırlanan tıbbi kayıtlarının ilgili tesis yöneticisi tarafından onaylanmış suretini ya da e-nabız sisteminde işlenmiş suretini ibraz etmesi gerekmektedir.